Elke onderneming heeft financiering nodig. Soms kan dit uit eigen middelen, maar veelal geschiedt financiering door externe partijen. Cfas maakt graag een planning voor u en ondersteunt u bij het voeren van gesprekken met externe financiers.

Dat geldt ook voor herfinanciering en optimalisatie van bestaande financieringen.

Planningen worden gemaakt met de modernste tools en op realistische basis.

Cfas heeft de PDCA-gedachte (Plan-Do-Control-Act) hoog in het vaandel staan. Zo nodig worden processen en procedures geïmplemeneerd die deze methode ondersteunen.